הרקוויאמים הגדולים – מוצרט, ורדי, ברהמס ופורה

בהמשך כמעט ישיר מהמפגש הקודם שעסק במיסה הקתולית לאורך השנים ניגע הפעם ברקוויאם. מה בין רקוויאם לבין מיסה ומה מייחד אותו? מה הם מקורות הטקסט? האם הוא נכתב למען המתים או למען החיים? האם מטרתו להפחיד או לנחם? מה הופך את הרקוויאמים הגדולים והמפורסמים למרגשים במיוחד?  מה מייחד את הרקוויאם של פורה? האם הרקוויאם הגרמני של ברהמס הוא אכן רקוויאם?